Boeken

 • Joosten, H. (nov. 2019). De publieke sfeer in de 21e eeuw. Hannah Arendt als gids voor professionals. Leusden: ISVW Uitgeverij. Genomineerd voor de Socratesbeker 2020. Recensies »
 • Joosten, H. (2016). Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo. Zoetermeer: Uitgeverij Klement. Recensies »
 • Joosten, H. (2015). Nietzsche’s New Dawn. Educating students to strive for better in a dynamic professional world (Doctoral thesis). Erasmus Universiteit Rotterdam. Read

Artikelen & Boekbijdragen

 • Joosten, H. (2020, april). Ethiek en chatbots. AG Connect, pp. 76-78. Read
 • Joosten, H. (2019, 1 okt). We zijn niet overgeleverd aan technologie. Op www.socialevraagstukken.nl. Read
 • Joosten, H. (okt. 2019). Samen op zoek. In E. Muller (ed). Aristoteles in Actie. Praktische wijsheid voor professionals in het onderwijs. Leusden: ISVW Uitgeverij. Meer info
 • Joosten, H. (2018). Do philosophers of education dare be inspired by forerunners such as Nietzsche? – Transformation of the mind towards an affirmative and generative awareness. Educational Philosophy and Theory, 50, 1417-1418. Read
 • Joosten, H. (2017). De publieke dimensie van het hbo. OnderwijsInnovatie, sept, 2017, pp. 34-37. Read
 • Joosten, H. & Krabbendam, F. (2017, 10 juli). Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad [blog] op www.ruimtevolk.nl. Read
 • Joosten, H. (2017). Citizens’ initiatives in an onlife world. Designing for the revitalisation of the public sphere. Proceedings of CeDEM 2017 (Conference for e-Democracy and Open Government), IEEE Computer Society. Abstract
 • Helvoort, A.A.J. van, & Joosten, H. (2016). The scoring rubric for information literacy as a tool for learning. In: D. Sales, & Pinto, M. (eds.), Pathways into information literacy and communities of practice: Teaching approaches and case studies. Chandor Publishing, 113-131
 • Joosten, H. (2015) Excellence for All: A Nietzschean-inspired approach in professional higher education. Educational Philosophy and Theory, 47, 1516-1528. Read full article
 • Joosten, H. (2014) Excelleren voor allen: Filosoof Nietzsche als inspiratiebron voor het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 32, 156-167
 • Meester, F., Huijer, M. & Joosten, H. (2014) Goud uit het woord smeden. Close reading in het hoger beroepsonderwijs. In: C.M.A. van der Meule (red.) Onderzoekend op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst. Den Haag: De Haagse Hogeschool, 277-286
 • Joosten, H. (2013) Learning and Teaching in Uncertain Times: A Nietzschean Approach in Professional Higher Education. Journal of Philosophy of Education, 47, 548-563
 • Joosten, H. (2012) Professionals opleiding in én voor onzekere tijden. Een nietzscheaanse aanpak in het beroepsonderwijs. Filosofie & Praktijk, 33 (4), 33-48.
 • Joosten, H. (2012) ‘Professional Learning in uncertain Times: a Nietzschean Approach in Higher Education’ in Conference Programme Book. ProPEL: Professional Practice, Education and Learning.
 • Joosten, H. (2011) De kunst in het kritisch denken. in M. Huijer (red.) Filosofisch houvast in roerige tijden. Den Haag: De Haagse Hogeschool, 95-106
 • Joosten, H. (2011) Studenten opleiden tot kritische professionals. Maar hoeveel ‘ja, maar’ kan het hbo aan? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29 (2), 108-124
 • Joosten, H. (2010) ‘How many critical ‘yes, but’ of students can globalised higher education handle’ in Transforming Identities in Globalised Higher Education – Book of Abstracts. Society for Research into Higher Education.
 • Joosten, H. (2010) Hoeveel ‘ja maar’ kan het hbo aan? In M. Huijer (red.) Alle tijd om te denken – Filosofisch onderzoek in het hbo. Den Haag: De Haagse Hogeschool, 11-25

Lezingen & Conferenties

 • 3 mei 2020 (verschoven naar oktober 2020), lezing tijdens ISVW-cursusweek ‘De actualiteit van Hannah Arendt’, Leusden.
 • 20 januari 2020, Lunchlezing door Chris Detweiler en Henrietta Joosten over ‘de publieke sfeer en design thinking’. Georganiseerd door Centre of Expertise Global & Inclusive Learning, De Haagse Hogeschool.
 • 12 januari 2020, Lezing over Arendt en de publieke sfeer, in boekhandel Gillissen & Co, Haarlem.
 • 11 november 2019, Boeksymposium ‘De publieke sfeer in de 21e eeuw’. Met bijdragen van dhr. Leonard Geluk (voorzitter CvB van De Haagse Hogeschool),  Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen) en John Sinteur (Radically Open Security). De Haagse Hogeschool.
 • 31 mei 2019, ‘De publieke sfeer in een wereld vol technologie’, afsluitende lezing tijdens ISVW-cursusweek ‘De actualiteit van Hannah Arendt’, Leusden
 • 30 maart 2019, deelname Symposium on Mark Jonas’ and Douglas Yacek’s Nietzsche’s Philosophy of Education: Rethinking Ethics, Equality and the Good Life in a Democratic Age tijdens het jaarcongres 2019 van de Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB). New College, Oxford, Great Britain.
 • 1 november 2018, sessie ‘Onwetende docenten en lerende studenten’ tijdens ThinkFest, De Haagse Hogeschool.
 • 26 oktober 2018, Panel ‘Retrieving Nietzsche’s Educational Legacy’, tijdens het jaarcongres 2018 van North American Association for Philosohpy & Education. University of Mary at the lake, Mundelein, Illonois.
 • 12 april 2018, Lezing over Nietzsche ‘levensvreugde & gevaar’ i.h.k.v. de workshopserie ‘Werk & Reflectie‘. 1e Klas Eetkamer Amsterdam Centraal.
 • 29 januari 2018, Onderzoekslunch ‘21st century skills; Be brave!‘, Lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk, i.s.m. Elke Müller, Niek van Antwerpen, Chris Detweiler en Bert van den Bergh. De Haagse Hogeschool.
 • 13 november 2017, lezing en close reading over het thema ´filosofen en onderwijs´ voor het Spinoza genootschap. De Haagse Hogeschool.
 • 23 augustus 2017, lezing over ‘spel en de spelende mens’ voor een Community of Practice van het Kunstcentrum Stroom Den Haag.
 • 18 april 2017, openingslezing onderwijsdag Opleiding Verpleegkunde – Kwaliteit: met Nietzsche naar beter streven in het hbo. De Haagse Hogeschool.
 • 4 april 2017, lunchlezing ‘De publieke dimensie van het hbo – Met Hannah Arendt op zoek naar een concrete invulling. De Haagse Hogeschool.
 • 7 december 2016, spreker tijdens hoofdcongres Next Higher Education, sessiestroom Excellentie, diversiteit en flexibilitiet, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), Utrecht.
 • 25 augustus 2016, lezing over vriendschap in het hbo inclusief een introductie in close reading voor docenten HBO-ICT ihkv de opening hogeschooljaar. De Haagse Hogeschool.
 • 21 april 2016, lezing voor het Bildungscafé, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht, Utrecht.
 • 11 april 2016. Debat en boekpresentatie ‘Streven naar beter’. Officiele overhanding aan Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Debat met medewerking van Ruud Welten, Meralda Slager en Sandra van Steenvelt. De Haagse Hogeschool.
 • 10 maart 2016, lezing ‘Met een hamer in je knapzak de wereld rond?’ Inspiratiedag Wereldburgerschap van de Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, De Haagse Hogeschool.
 • 29 september 2015. Onderzoekslunch ‘Excellente studenten en “uitleggende” docenten zijn als water en vuur. Maar wat dan?’, De Haagse Hogeschool, Den Haag.
 • 13 mei 2015. Lezing in de wetenschapsserie Promovendi Podium: ‘Nietzsche en het hbo: studenten leren streven naar beter’. De Pletterij, Haarlem.
 • 7 april 2015. Break out sessie ‘De It’er een wereldburger?’. Tweede HBO ICT opleidingsdag, Dutch Innovation Factory (DIF), Zoetermeer.
 • 18 februari 2015. Gastpresentatie bij lectoraat Duurzame talentontwikkeling, in teken van aanpak en inhoud van het proefschrift Nietzsche’s New Dawn. Educating Students for Continuously Changing Professional Practices.
  Den Haag: Haagse Hogeschool.
 • 21 augustus 2014. Panel discussion ‘Playwright meets career coach: creative and embodied dialogues in post-modern career guidance’ Met medewerking van Reinekke Lengelle, Gerard Weijers and Renny van Tuijl. 8th
  International conference on the Dialogical Self 2014. Haagse Hogeschool.
 • 19 augustus 2014. Paper presentation ‘Understanding oneself as a multitude of short artworks (Nietzsche) and the dialogical self: an encounter’. 8th International conference on the Dialogical Self 2014. Haagse Hogeschool.
 • 16 november 2013. Paper presentatie op de 2013 conferentie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW). Titel van de presentatie: Friendship as a necessary condition for students to excel – a Nietzschean
  approach in higher professional education.
  Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 29 oktober 2013. Koesteren van onzekerheid om andere werkelijkheden mogelijk te maken. Bright by Design. Den Haag.
 • 31 augustus 2013. Paper presentatie op de conferentie The Impact of Higher Education: Adressing the challenges of the 21st century, EAIR: The European Association for Institutional Research. Titel van de presentatie: Excellence:
  a Nietzschean Approach in Professional Higher Education
  . Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 17 dec 2012, Presentatie over relatie onderzoek en onderwijs aan academiedirecteuren, Haagse Hogeschool.
 • 10 mei 2012. Paper presentatie op de conferentie Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressive Knowledges, ProPEL: Professional Practice, Education and Learning, Titel van de presentatie: Professional Learning in uncertain Times: a Nietzschean Approach in Higher Education. University of Stirling.
 • 3 april 2012. Debat ‘Denken in het hbo’. Met medewerking van Damon Hassanpur Golriz, Chris van der Hoek, Henrietta Joosten, Bas Levering, Henk Procee olv Marli Huijer en Frank Meester. De Haagse Hogeschool.
 • 13 december 2011. De kunst in kritisch denken. Den Haag, denklunch in de reeks denklunches Filosofisch houvast in roerige tijden. Haagse Hogeschool
 • 6 december 2011. Bijdrage aan boekpresentatie Filosofisch houvast in roerige tijden. Den Haag, Haagse Hogeschool.
 • Paper presentatie op de conferentie Transforming Identities in Globalised Higher Education? Newer Researchers’ Perspectives, Society for Research into Higher Education, 13, 14 december 2010. Titel van de presentatie: How many critical ‘yes, but’ of students can globalised higher education handle?
 • Filosofische Jukebox tijdens de lectorenconferentie, ism M. Huijer en P. de Regt, 1 oktober 2010.
 • Bijdrage aan boekpresentatie Alle tijd om te denken. De Haagse Hogeschool, maart 2010.
 • 12 mei 2009 ‘Het ‘ja maar’ in het onderwijs (reizend tijdcircus).

Onderwijs & training

 • Najaar 2020: minor ‘Digital Ethics’ van 15 ect’s. In deze minor gaan studenten – op hun eigen manier – het publieke gesprek stimuleren over hoe we met ict de samenleving vormgeven. Ze gaan een artikel en een videoverslag op een openbaar platform publiceren over een door hen zelf gekozen maatschappelijk, ict-gerelateerd vraagstuk. E.e.a. onderbouwen en illusteren ze met data die ze zelf verzamelen. Open voor alle hbo-studenten. Meer info via Kiesopmaat-website.
 • 1 oktober 2019: Vier intervisie sessies met docenten in het kader van beoordelen van een afstudeerdossier – m.b.v. close reading, Opleidingsdag HBO-ICT. De Haagse Hogeschool.
 • 5 april 2018: Workshop socratische gespreksvaardigheden: een training voor de vrijwilligers (de ‘rookies’) in Showroom MAMA, Rotterdam.
 • Leergang ´Begeleiden van close reading´ voor docenten van de opleiding Verpleegkunde, 5 bijeenkomsten, nov. 2017- jan. 2018. De Haagse Hogeschool.
 • Open leergang ´Begeleiden van close reading´ voor docenten, 5 bijeenkomsten,  nov. 2017 – jan. 2018. De Haagse Hogeschool.
 • Gastdocent bij de minor Built Environment for a Smart-City, Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving: een close reading van een tekst over de publieke sfeer + socratische gesprek over de ‘slimme stad’. 15 en 29 september 2016. De Haagse Hogeschool
 • Gastdocent bij de minor De Slimme Professional 2015/2016 van het Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk. De Haagse Hogeschool.
 • Scriptiebegeleiding van Simone Jansen. Titel scriptie: Over de Staat der Nederlanden. De Theorie over de Goede Staatsvorm uit de Politica van Aristoteles vergeleken met het Nederlandse Staatsbestel. Afgerond januari 2015.
 • Vierdaagse training Research methods/Onderzoeksvaardigheden voor tweedejaars studenten (opleiding Business IT & Management). Mei 2014. Haagse Hogeschool.
 • Ontwikkeling en uitvoering docententraining Het formuleren van een goede onderzoeksvraag voor docenten van de opleiding Business IT & Management i.s.m. lectoren M. Huijer, E. de Vries en H. Theisens i.h.k.v. de ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden. Zes sessies in de periode van september 2013 tot april 2014. Haagse Hogeschool.
 • Trainingsweek Close Reading/Onderzoeksvaardigheden voor eerstejaars studenten (opleiding Business IT & Management). Twee filosofische teksten, 2 wetenschappelijke artikelen en vakliteratuur werd gezamenlijk nauwkeurig gelezen. December 2013. De Haagse Hogeschool.
 • Trainingsweek Close Reading met eerste jaars studenten Business IT & Management, Haagse Hogeschoool. Twee filosofische teksten, 2 wetenschappelijke artikelen en vakliteratuur werd gezamenlijk nauwkeurig gelezen. Week van 10-14 december 2012.
 • Ontwikkeling van docententraining Close Reading/Onderzoeksvaardigheden voor docenten van de opleiding Business IT & Management i.s.m. S. van Steenvelt, M. Huijer, F. Meester & E. Sjoer. Sessies vonden plaats op 24, 26 en 27 april 2012. Haagse Hogeschool.
 • College ‘Hoe te komen tot een onderzoeksvraag’ voor de minor ‘Vakmanschap is Meesterschap’ van het Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool, 1 december 2011
 • Deelname aan de voorbereidingsgroep (P. de Regt, M. Huijer & H. Joosten) voor de ontwikkeling van de major Ethiek voor 2e jaars studenten aan de hbo opleiding Personeel en Arbeid aan de Haagse Hogeschool (2009, 2010)
 • Joosten verzorgt 3 dagen onderwijs tijdens de cursus Ethiek voor 4e jaars studenten aan de hbo opleiding Personeel en Arbeid aan de Haagse Hogeschool (2009) ism Paul de Regt, Marli Huijer en Frank Meester

Media

 • De publieke sfeer in de 21e eeuw: wat voor wereld creëren we met ict? KNVI – Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals, 5 december 2019.
 • ISVW Podcast Henriëtta Joosten over Hannah Arendt
 • ‘Technologie zet publieke sfeer onder druk‘ Interview met Henriëtta Joosten door Rian van Heur, AG Connect, platform voor IT’ers, 11 november 2019.
 • ‘Uiteindelijk zijn we mensen’ Interview met Henriëtta Joosten door Martijn Tamboer, H | Nieuws, 7 november 2019
 • NPO Radio 5. De Kennis van Nu. Interview met Henriëtta Joosten door Karin van den Boogaert, 10 november 2015. Vanaf 46.20 minuut.
 • Joosten, H. (2009) Studenten opleiden tot onafhankelijk en kritisch denkende professionals? Atrium. Krant van de Haagse Hogeschool, mei 2009, 6.

Varia

 • Sinds juni 2018: reviewer voor Critical Arts, a journal that examines the relationship between texts and contexts of media in the Third World, cultural formations and popular forms of expression.
 • Sinds mei 2018: reviewer voor Journal of Philosophy of Education.
 • Mei 2018: Interview ´Het Experiment: Leren van een ontwetende meester‘. In Filosofie Magazine nr. 5/2018.
 • Januari 2018: Op uitnodiging van de Nationale wetenschapsagenda filmpje ter promotie van onderzoek naar ‘filosofie en beroepsonderwijs’ – Video-estafette NWA-route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.
 • Maart/april 2017: Open leergang ‘Begeleiden van close reading’ – in 5 bijeenkomsten leren hoe je close reading bijeenkomsten met studenten en/of collega’s begeleidt. De Haagse Hogeschool.
 • Blog ‘5 essentiële kwaliteiten van professionals in een snel veranderende wereld‘, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, november 2016.
 • 8 november 2016, inhoudelijke begeleiding van een close reading sessie waaraan ruim 70 docenten deelnamen, i.h.k.v. intervisie afstuderen. De Haagse Hogeschool, Dutch Innovation Factory, Zoetermeer.
 • Wat kan het hbo leren van Nietzsche?‘. H/Link. Verslag boekpresentatie door Youri van Vliet. De Haagse Hogeschool, 19 april 2016.
 • 3 november 2015: Meedenken hoe je kritisch denken a la Nietzsche handen en voeten kunt geven in het onderwijsonderdeel ‘ethiek’ van de bachelor orthopedagogie, Artesis Plantijn, Hogeschool Antwerpen.
 • 18 juni 2015: Meedenken met opzet van twee minors ‘kritisch denken’, vakgroep Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden.
 • 7 april 2015: Break out sessie ‘De It’er een wereldburger?’. Tweede HBO-ICT opleidingsdag, Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer.
 • Promoveren als een docent aan een hogeschool: Met je hoofd in de boeken, met je voeten in de praktijk. Interview met Henriëtta Joosten en Jaswina Bihari-Elahl. H/Link, Haagse Hogeschool, nr. 8, april 2011, p.26-27.
 • ‘De smaak van’ Henriëtta Joosten, docente Bedrijfskundige Informatica Haagse Hogeschool – Gniffelen om Nietzsche. H/Link, Haagse Hogeschool, nr 3, november 2010, p.26
 • Hoofdorganisator Socratisch gesprek olv Humberto Schwab, oktober 2009 (Diep & Heftig, filosofische debatten)

Socratische gesprekken

 • Socratisch gesprek over ‘werkgeluk’. Kan je het trainen? Moet werk gelukkig maken? Thinkfest, De Haagse Hogeschool, 7 november 2019.
 • Socratisch gesprek over ‘de onwetende docent’. ThinkFest, De Haagse Hogeschool, 1 november 2018.
 • Socratische gesprek over ‘gemeenschappelijk onderwijs’: Wat is de eventuele meerwaarde ervan? Deelnemers: curriculum board en docenten van de opleiding HBO-ICT. De Haagse Hogeschool, 26 augustus 2016.
 • Socratisch gesprek ‘Wanneer denkt een student kritisch?’ met docenten in het kader van het Think Festival (25 jarig bestaan De Haagse Hogeschool), 8 november 2012
 • Socratisch gesprek over ‘de zwaarte en de zin van sancties bij fraude’ met de examencommissie van de Academie voor ICT & Media, De Haagse Hogeschool, 18 okt 2012.
 • Leiding socratisch gesprek over ‘een goed stagegesprek’ met studenten en docenten die stages begeleiden van de Academie voor Facility Management, De Haagse Hogeschool, 7 juni 2012.
 • Leiding socratisch gesprek over Professioneel ethische grenzen met docenten aan de opleiding Bedrijfskundige Informatica, De Haagse Hogeschool, 10 januari 2012.
 • Leiding twee socratisch gesprekken over Hoe beoordeel je of een student geslaagd is? met docenten aan de opleiding Bedrijfskundige Informatica, De Haagse Hogeschool, 27 oktober 2011.
 • Leiding socratisch gesprek over Gewoontes met ouderejaars studenten die deelnamen aan de minor Projectmagement, Haagse Hogeschool, 19 mei 2011.
 • Leiding socratisch gesprek In welke zin zijn we verantwoordelijk voor het rendement? met docenten aan de Academie voor Accounting & Financial Management, Haagse Hogeschool, 21 maart 2011
 • Leiding socratisch gesprek Wanneer geef ik met recht een voldoende aan een afstudeerder? met docenten/afstudeerexaminatoren aan de opleiding InformatieDienstverlening en -Management, De Haagse Hogeschool, 20 januari 2011
 • Workshop Socratisch gesprek garandeert kwaliteit!? ihk van de onderwijsdag van de Haagse Hogeschool. Workshop bestond uit een light versie van een socratisch gesprek over Een leslokaal zonder daglicht
  met docenten en een korte toelichting op het socratisch gesprek, 4 november 2010
 • Leiding socratisch gesprek Het alledaagse van onderzoek met docenten ihk van de onderwijsdag van de Academie voor ICT & Media, De Haagse Hogeschool, 28 oktober 2010
 • Leiding socratische gesprekken Wat is een goed advies? met 2e jaars studenten van de opleiding Management, Economie en Recht, De Haagse Hogeschool, 10 en 18 mei 2010
 • Leiding socratische gesprekken Wat is fraude? met examencommissie van de Academie voor ICT & Media, 28 mei en 9 juli 2009.
Henrietta Joosten overhandigd 'Streven naar beter: Nietzsche als gids voor het hbo' aan Thom de Graaf
Foto: Mieke Barendse, De Haagse Hogeschool

Henriëtta Joosten

Henriëtta Joosten is werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk en als hogeschooldocent bij de Faculteit IT & Design bij De Haagse Hogeschool.

Haar promotieonderzoek richtte zich op de vraag wat het betekent om professionals op te leiden in én voor onzekere tijden. Ze liet zien dat het experimentele, bevrijdende maar ook gevaarlijke denken van Nietzsche handvatten biedt om studenten te leren streven naar beter in een dynamische beroepspraktijk.

Huidige onderzoeksinteresses betreffen maatschappelijke veerkracht en ICT.

Personalia:

Gepromoveerd in de filosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam (2015)

Bovenbouwstudie "Wijsbegeerte van de sociale wetenschappen", Erasmus Universiteit Rotterdam

Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Vierjarige gestaltopleiding, Kristallijn in Amsterdam

Basisopleiding systemisch werk, Bert Hellinger Instituut in Groningen