Varia

 • Lid van de gastredactie van Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40 (3/4). Themanummer over de publieke onderwijstaak van het hoger beroepsonderwijs.
 • White paper ‘Een geregistreerde schuldregeling door de gerechtsdeurwaarder. Van loonbeslag naar een rechtvaardige verdeling‘. Juni 2021. Auteurs: P. Otter (Syncasso), M. Mulder (Movisie), A. Soppe en H. Joosten (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).
 • Lid van de Ethische Commissie Onderzoek (ECO) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
 • Juni 2018: reviewer voor Critical Arts, a journal that examines the relationship between texts and contexts of media in the Third World, cultural formations and popular forms of expression.
 • Sinds mei 2018: reviewer voor Journal of Philosophy of Education.
 • Mei 2018: Interview ´Het Experiment: Leren van een ontwetende meester‘. In Filosofie Magazine nr. 5/2018.
 • Januari 2018: Op uitnodiging van de Nationale wetenschapsagenda filmpje ter promotie van onderzoek naar ‘filosofie en beroepsonderwijs’ – Video-estafette NWA-route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’.
 • Maart/april 2017: Open leergang ‘Begeleiden van close reading’ – in 5 bijeenkomsten leren hoe je close reading bijeenkomsten met studenten en/of collega’s begeleidt. De Haagse Hogeschool.
 • Blog ‘5 essentiële kwaliteiten van professionals in een snel veranderende wereld‘, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, november 2016.
 • 8 november 2016, inhoudelijke begeleiding van een close reading sessie waaraan ruim 70 docenten deelnamen, i.h.k.v. intervisie afstuderen. De Haagse Hogeschool, Dutch Innovation Factory, Zoetermeer.
 • Wat kan het hbo leren van Nietzsche?‘. H/Link. Verslag boekpresentatie door Youri van Vliet. De Haagse Hogeschool, 19 april 2016.
 • 3 november 2015: Meedenken hoe je kritisch denken a la Nietzsche handen en voeten kunt geven in het onderwijsonderdeel ‘ethiek’ van de bachelor orthopedagogie, Artesis Plantijn, Hogeschool Antwerpen.
 • 18 juni 2015: Meedenken met opzet van twee minors ‘kritisch denken’, vakgroep Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden.
 • 7 april 2015: Break out sessie ‘De It’er een wereldburger?’. Tweede HBO-ICT opleidingsdag, Dutch Innovation Factory (DIF) in Zoetermeer.
 • Promoveren als een docent aan een hogeschool: Met je hoofd in de boeken, met je voeten in de praktijk. Interview met Henriëtta Joosten en Jaswina Bihari-Elahl. H/Link, Haagse Hogeschool, nr. 8, april 2011, p.26-27.
 • ‘De smaak van’ Henriëtta Joosten, docente Bedrijfskundige Informatica Haagse Hogeschool – Gniffelen om Nietzsche. H/Link, Haagse Hogeschool, nr 3, november 2010, p.26
 • Hoofdorganisator Socratisch gesprek olv Humberto Schwab, oktober 2009 (Diep & Heftig, filosofische debatten)