Artikelen & Boekbijdragen

 • Joosten, H., Berding, J. en Terlouw, C. (2022). Inleiding Themanummer: De publieke onderwijstaak van het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40 (3/4), pp. 1-18.
 • Verkooijen, W. en Joosten, H. (2022). WE_MIND: curriculumontwikkeling gericht op ethiek, innovatie en publieke dialoog. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 40 (3/4), pp. 84-99.
 • Soppe, A., Joosten, H. & Wagensveld, K. (2021). Moraliteit programmeren? Financiële ethiek en fintech. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB), 95(9/10), pp. 321-327.
 • Joosten, H. (2021). De transformatie naar een nieuwe economie: een publiek vraagstuk [essay]. New Financial Magazine, 36, pp. 27-30.
 • Joosten, H. (2021, april). Artificial Intelligence: Bias uitbannen of in gesprek met AI? AG Connect, pp.62-64.
 • Joosten, H. (2021). De publieke sfeer. In W. Bronsgeest & S. de Waart (red.). Smart Humanity. De mens met 1-0 op voorsprong. Hilversum: Nubiz, New Business Publishing.
 • Joosten, H. (2020). Informatieprofessionals in publieke sferen: Impact van je werk op mens en samenleving. IP: vakblad voor informatieprofessionals, 08/2020.
 • Joosten, H. (2020, april). Ethiek en chatbots. AG Connect, pp. 76-78.
 • Joosten, H. (2019, 1 okt). We zijn niet overgeleverd aan technologie. Op www.socialevraagstukken.nl.
 • Joosten, H. (okt. 2019). Samen op zoek. In E. Muller (ed). Aristoteles in Actie. Praktische wijsheid voor professionals in het onderwijs. Leusden: ISVW Uitgeverij. Meer info 
 • Joosten, H. (2018). Do philosophers of education dare be inspired by forerunners such as Nietzsche? – Transformation of the mind towards an affirmative and generative awareness. Educational Philosophy and Theory, 50, 1417-1418.
 • Joosten, H. (2017). De publieke dimensie van het hbo. OnderwijsInnovatie, sept, 2017, pp. 34-37.
 • Joosten, H. & Krabbendam, F. (2017, 10 juli). Terloopse contacten voor een veerkrachtige stad [blog] op www.ruimtevolk.nl.
 • Joosten, H. (2017). Citizens’ initiatives in an onlife world. Designing for the revitalisation of the public sphere. Proceedings of CeDEM 2017 (Conference for e-Democracy and Open Government), IEEE Computer Society. Abstract
 • Helvoort, A.A.J. van, & Joosten, H. (2016). The scoring rubric for information literacy as a tool for learning. In: D. Sales, & Pinto, M. (eds.), Pathways into information literacy and communities of practice: Teaching approaches and case studies. Chandor Publishing, 113-131.
 • Joosten, H. (2015) Excellence for All: A Nietzschean-inspired approach in professional higher education. Educational Philosophy and Theory, 47, 1516-1528. 
 • Joosten, H. (2014) Excelleren voor allen: Filosoof Nietzsche als inspiratiebron voor het hoger beroepsonderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 32, 156-167
 • Meester, F., Huijer, M. & Joosten, H. (2014) Goud uit het woord smeden. Close reading in het hoger beroepsonderwijs. In: C.M.A. van der Meule (red.) Onderzoekend op weg. Een essaybundel over opdrachten voor de toekomst. Den Haag: De Haagse Hogeschool, 277-286
 • Joosten, H. (2013) Learning and Teaching in Uncertain Times: A Nietzschean Approach in Professional Higher Education. Journal of Philosophy of Education, 47, 548-563
 • Joosten, H. (2012) Professionals opleiding in én voor onzekere tijden. Een nietzscheaanse aanpak in het beroepsonderwijs. Filosofie & Praktijk, 33 (4), 33-48.
 • Joosten, H. (2012) ‘Professional Learning in uncertain Times: a Nietzschean Approach in Higher Education’ in Conference Programme Book. ProPEL: Professional Practice, Education and Learning.
 • Joosten, H. (2011) De kunst in het kritisch denken. in M. Huijer (red.) Filosofisch houvast in roerige tijden. Den Haag: De Haagse Hogeschool, 95-106
 • Joosten, H. (2011) Studenten opleiden tot kritische professionals. Maar hoeveel ‘ja, maar’ kan het hbo aan? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29 (2), 108-124
 • Joosten, H. (2010) ‘How many critical ‘yes, but’ of students can globalised higher education handle’ in Transforming Identities in Globalised Higher Education – Book of Abstracts. Society for Research into Higher Education.
 • Joosten, H. (2010) Hoeveel ‘ja maar’ kan het hbo aan? In M. Huijer (red.) Alle tijd om te denken – Filosofisch onderzoek in het hbo. Den Haag: De Haagse Hogeschool, 11-25