Onderwijs & training

 • 14 juni 2021: Workshop ‘professionele identiteit’ voor afstudeerders. Reacties van docenten en studenten: ‘Leuker dan ik dacht’; ‘een mooie opzet die je steeds dieper laat nadenken over de vraag waaraan jij als professional wilt bijdragen’, ‘het was even wennen maar ik heb veel dieper nagedacht dan ik ook heb gedaan’, ‘de resultaten kan je zo gebruiken in je leerverslag’.
 • 31 mei 2021: Train-de-trainer sessie voor docenten, ter voorbereiding van het geven van de workshop ‘professionele identiteit’.
 • Voorzitter projectgroep ‘Digitaal vaardig’ – Hoe kan de Academie Financieel Economisch Management studenten een ‘digitaal actueel’ curriculum (blijven) aanbieden? Docenten van drie opleidingen van de AFEM namen deel.
 • Voorzitter werkgroep ‘leerlijn ethiek’ (2021) – Met docenten van de 3 opleidingen van de Academie Financieel Economisch Management brengen we de leerlijn ethiek een stap verder door 1) onderwijsvormen te ontwikkelen die studenten actief betrekken bij de ethieklessen; 2) ethiek ook in projectonderwijs en stages te integreren via de door ons ontwikkelde en geteste ‘Morele Impact Analyse’-tool.
 • Najaar 2020: minor ‘Digital Ethics’ van 15 ect’s. In deze minor gaan studenten – op hun eigen manier – het publieke gesprek stimuleren over hoe we met ict de samenleving vormgeven. Ze gaan een artikel en een videoverslag op een openbaar platform publiceren over een door hen zelf gekozen maatschappelijk, ict-gerelateerd vraagstuk. E.e.a. onderbouwen en illusteren ze met data die ze zelf verzamelen. Open voor alle hbo-studenten.
 • 1 oktober 2019: Vier intervisie sessies met docenten in het kader van beoordelen van een afstudeerdossier – m.b.v. close reading, Opleidingsdag HBO-ICT. De Haagse Hogeschool.
 • 5 april 2018: Workshop socratische gespreksvaardigheden: een training voor de vrijwilligers (de ‘rookies’) in Showroom MAMA, Rotterdam.
 • Leergang ´Begeleiden van close reading´ voor docenten van de opleiding Verpleegkunde, 5 bijeenkomsten, nov. 2017- jan. 2018. De Haagse Hogeschool.
 • Open leergang ´Begeleiden van close reading´ voor docenten, 5 bijeenkomsten,  nov. 2017 – jan. 2018. De Haagse Hogeschool.
 • Gastdocent bij de minor Built Environment for a Smart-City, Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving: een close reading van een tekst over de publieke sfeer + socratische gesprek over de ‘slimme stad’. 15 en 29 september 2016. De Haagse Hogeschool
 • Gastdocent bij de minor De Slimme Professional 2015/2016 van het Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk. De Haagse Hogeschool.
 • Scriptiebegeleiding van Simone Jansen. Titel scriptie: Over de Staat der Nederlanden. De Theorie over de Goede Staatsvorm uit de Politica van Aristoteles vergeleken met het Nederlandse Staatsbestel. Afgerond januari 2015.
 • Vierdaagse training Research methods/Onderzoeksvaardigheden voor tweedejaars studenten (opleiding Business IT & Management). Mei 2014. Haagse Hogeschool.
 • Ontwikkeling en uitvoering docententraining Het formuleren van een goede onderzoeksvraag voor docenten van de opleiding Business IT & Management i.s.m. lectoren M. Huijer, E. de Vries en H. Theisens i.h.k.v. de ontwikkeling van de onderzoeksvaardigheden. Zes sessies in de periode van september 2013 tot april 2014. Haagse Hogeschool.
 • Trainingsweek Close Reading/Onderzoeksvaardigheden voor eerstejaars studenten (opleiding Business IT & Management). Twee filosofische teksten, 2 wetenschappelijke artikelen en vakliteratuur werd gezamenlijk nauwkeurig gelezen. December 2013. De Haagse Hogeschool.
 • Trainingsweek Close Reading met eerste jaars studenten Business IT & Management, Haagse Hogeschoool. Twee filosofische teksten, 2 wetenschappelijke artikelen en vakliteratuur werd gezamenlijk nauwkeurig gelezen. Week van 10-14 december 2012.
 • Ontwikkeling van docententraining Close Reading/Onderzoeksvaardigheden voor docenten van de opleiding Business IT & Management i.s.m. S. van Steenvelt, M. Huijer, F. Meester & E. Sjoer. Sessies vonden plaats op 24, 26 en 27 april 2012. Haagse Hogeschool.
 • College ‘Hoe te komen tot een onderzoeksvraag’ voor de minor ‘Vakmanschap is Meesterschap’ van het Lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk aan de Haagse Hogeschool, 1 december 2011
 • Deelname aan de voorbereidingsgroep (P. de Regt, M. Huijer & H. Joosten) voor de ontwikkeling van de major Ethiek voor 2e jaars studenten aan de hbo opleiding Personeel en Arbeid aan de Haagse Hogeschool (2009, 2010)
 • Joosten verzorgt 3 dagen onderwijs tijdens de cursus Ethiek voor 4e jaars studenten aan de hbo opleiding Personeel en Arbeid aan de Haagse Hogeschool (2009) ism Paul de Regt, Marli Huijer en Frank Meester