Lezingen

 • 11 sept 2022, Filosofische bijdrage aan tweede Lange Tafels op Zondag, kapel van het Rosenstock Huessy Huis in Haarlem: Kierkegaard en omgaan met angst.
 • 29 mei, 2022, Filosofische bijdrage aan de eerste aflevering van Lange Tafels op Zondag  in de kapel van het Rosenstock Huessy Huis in Haarlem.
 • 7 april 2022, Paneldiscussie over ‘filosofie en ethiek in het hbo’ & Presentatie over ‘inclusief digitaliseren’ in het hbo-curriculum. Symposium Durf te Denken! op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 • 18 jan 2022: Spreker bij programma ‘Leren van Diversiteit & Innovatie, Academy for Information & Management
 • 22 oktober 2021, lezing tijdens ISVW-cursusweek ‘De actualiteit van Hannah Arendt’, Leusden.
 • 15 juni 2021, presentatie ‘Filosofie op de HAN – Ter inspiratie’ aan filosofie-geinteresseerde docenten en onderzoekers aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
 • 31 mei 2021, presentatie ‘Onderzoek Associate Lectoraat Financial Ethics’ tijdens online bezoek van College van Bestuur aan de Academie Financieel Economisch Management, Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
 • 29 maart 2021, 2 workshops ‘Ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid’ tijdens de LOFTA dag (Landelijk Overleg Finance, Tax and Advice opleidingen), online.
 • 19 januari 2021, rondetafel gesprek ‘Innovatie draait door’, tijdens Seminar Bedrijfskunde Innoveert. Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
 • 1 en 3 december 2020, webinar ‘De publieke sfeer’. Met deelname door OFN, Green Cross Nederland, ATAG, Signify, Ubbink, docent-onderzoekers en studenten minor Circulaire Economie. Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Verslag
 • 16 oktober 2020, lezing tijdens ISVW-cursusweek ‘De actualiteit van Hannah Arendt’, Leusden.
 • 20 januari 2020, Lunchlezing door Chris Detweiler en Henrietta Joosten over ‘de publieke sfeer en design thinking’. Georganiseerd door Centre of Expertise Global & Inclusive Learning, De Haagse Hogeschool.
 • 12 januari 2020, Lezing over Arendt en de publieke sfeer, in boekhandel Gillissen & Co, Haarlem.
 • 11 november 2019, Boeksymposium ‘De publieke sfeer in de 21e eeuw’. Met bijdragen van dhr. Leonard Geluk (voorzitter CvB van De Haagse Hogeschool),  Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen) en John Sinteur (Radically Open Security). De Haagse Hogeschool.
 • 31 mei 2019, ‘De publieke sfeer in een wereld vol technologie’, afsluitende lezing tijdens ISVW-cursusweek ‘De actualiteit van Hannah Arendt’, Leusden
 • 30 maart 2019, deelname Symposium on Mark Jonas’ and Douglas Yacek’s Nietzsche’s Philosophy of Education: Rethinking Ethics, Equality and the Good Life in a Democratic Age tijdens het jaarcongres 2019 van de Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB). New College, Oxford, Great Britain.
 • 1 november 2018, sessie ‘Onwetende docenten en lerende studenten’ tijdens ThinkFest, De Haagse Hogeschool.
 • 26 oktober 2018, Panel ‘Retrieving Nietzsche’s Educational Legacy’, tijdens het jaarcongres 2018 van North American Association for Philosohpy & Education. University of Mary at the lake, Mundelein, Illonois.
 • 12 april 2018, Lezing over Nietzsche ‘levensvreugde & gevaar’ i.h.k.v. de workshopserie ‘Werk & Reflectie‘. 1e Klas Eetkamer Amsterdam Centraal.
 • 29 januari 2018, Onderzoekslunch ‘21st century skills; Be brave!‘, Lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk, i.s.m. Elke Müller, Niek van Antwerpen, Chris Detweiler en Bert van den Bergh. De Haagse Hogeschool.
 • 13 november 2017, lezing en close reading over het thema ´filosofen en onderwijs´ voor het Spinoza genootschap. De Haagse Hogeschool.
 • 23 augustus 2017, lezing over ‘spel en de spelende mens’ voor een Community of Practice van het Kunstcentrum Stroom Den Haag.
 • 18 april 2017, openingslezing onderwijsdag Opleiding Verpleegkunde – Kwaliteit: met Nietzsche naar beter streven in het hbo. De Haagse Hogeschool.
 • 4 april 2017, lunchlezing ‘De publieke dimensie van het hbo – Met Hannah Arendt op zoek naar een concrete invulling. De Haagse Hogeschool.
 • 7 december 2016, spreker tijdens hoofdcongres Next Higher Education, sessiestroom Excellentie, diversiteit en flexibilitiet, het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO), Utrecht.
 • 25 augustus 2016, lezing over vriendschap in het hbo inclusief een introductie in close reading voor docenten HBO-ICT ihkv de opening hogeschooljaar. De Haagse Hogeschool.
 • 21 april 2016, lezing voor het Bildungscafé, Faculteit Educatie, Hogeschool Utrecht, Utrecht.
 • 11 april 2016. Debat en boekpresentatie ‘Streven naar beter’. Officiele overhanding aan Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Debat met medewerking van Ruud Welten, Meralda Slager en Sandra van Steenvelt. De Haagse Hogeschool.
 • 10 maart 2016, lezing ‘Met een hamer in je knapzak de wereld rond?’ Inspiratiedag Wereldburgerschap van de Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving, De Haagse Hogeschool.
 • 29 september 2015. Onderzoekslunch ‘Excellente studenten en “uitleggende” docenten zijn als water en vuur. Maar wat dan?’, De Haagse Hogeschool, Den Haag.
 • 13 mei 2015. Lezing in de wetenschapsserie Promovendi Podium: ‘Nietzsche en het hbo: studenten leren streven naar beter’. De Pletterij, Haarlem.
 • 7 april 2015. Break out sessie ‘De It’er een wereldburger?’. Tweede HBO ICT opleidingsdag, Dutch Innovation Factory (DIF), Zoetermeer.
 • 18 februari 2015. Gastpresentatie bij lectoraat Duurzame talentontwikkeling, in teken van aanpak en inhoud van het proefschrift Nietzsche’s New Dawn. Educating Students for Continuously Changing Professional Practices.
  Den Haag: Haagse Hogeschool.
 • 21 augustus 2014. Panel discussion ‘Playwright meets career coach: creative and embodied dialogues in post-modern career guidance’ Met medewerking van Reinekke Lengelle, Gerard Weijers and Renny van Tuijl. 8th
  International conference on the Dialogical Self 2014. Haagse Hogeschool.
 • 19 augustus 2014. Paper presentation ‘Understanding oneself as a multitude of short artworks (Nietzsche) and the dialogical self: an encounter’. 8th International conference on the Dialogical Self 2014. Haagse Hogeschool.
 • 16 november 2013. Paper presentatie op de 2013 conferentie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW). Titel van de presentatie: Friendship as a necessary condition for students to excel – a Nietzschean
  approach in higher professional education.
  Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 29 oktober 2013. Koesteren van onzekerheid om andere werkelijkheden mogelijk te maken. Bright by Design. Den Haag.
 • 31 augustus 2013. Paper presentatie op de conferentie The Impact of Higher Education: Adressing the challenges of the 21st century, EAIR: The European Association for Institutional Research. Titel van de presentatie: Excellence:
  a Nietzschean Approach in Professional Higher Education
  . Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • 17 dec 2012, Presentatie over relatie onderzoek en onderwijs aan academiedirecteuren, Haagse Hogeschool.
 • 10 mei 2012. Paper presentatie op de conferentie Professions and Professional Learning in Troubling Times: Emerging Practices and Transgressive Knowledges, ProPEL: Professional Practice, Education and Learning, Titel van de presentatie: Professional Learning in uncertain Times: a Nietzschean Approach in Higher Education. University of Stirling.
 • 3 april 2012. Debat ‘Denken in het hbo’. Met medewerking van Damon Hassanpur Golriz, Chris van der Hoek, Henrietta Joosten, Bas Levering, Henk Procee olv Marli Huijer en Frank Meester. De Haagse Hogeschool.
 • 13 december 2011. De kunst in kritisch denken. Den Haag, denklunch in de reeks denklunches Filosofisch houvast in roerige tijden. Haagse Hogeschool
 • 6 december 2011. Bijdrage aan boekpresentatie Filosofisch houvast in roerige tijden. Den Haag, Haagse Hogeschool.
 • Paper presentatie op de conferentie Transforming Identities in Globalised Higher Education? Newer Researchers’ Perspectives, Society for Research into Higher Education, 13, 14 december 2010. Titel van de presentatie: How many critical ‘yes, but’ of students can globalised higher education handle?
 • Filosofische Jukebox tijdens de lectorenconferentie, ism M. Huijer en P. de Regt, 1 oktober 2010.
 • Bijdrage aan boekpresentatie Alle tijd om te denken. De Haagse Hogeschool, maart 2010.
 • 12 mei 2009 ‘Het ‘ja maar’ in het onderwijs (reizend tijdcircus).